تعرفه برق وشرایط عمومی آنها
اطلاعیه ها

تعرفه برق وشرایط عمومی آنها

۱۳۹۹-۰۹-۳۰

در این مصوبه، تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق ، تعیین گردیده است. دانلود مصوبه…

تامین برق از طریق دوجانبه یا بورس
اطلاعیه ها

ابلاغ اقدامات لازم در خصوص تامین برق از طریق دوجانبه یا بورس

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این ابلاغیه در خصوص اقدامات اجرایی برای الزام تامین برق مشترکین صنعتی بالای (5) مگاوات می باشد که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده بود. دانلود مصوبه میتوانید در ساعات اداری؛…

انعقاد قرارداد دوجانبه
اطلاعیه ها

انعقاد قرارداد دوجانبه مشترکین صنعتی و الزامات تامین انرژی از طریق بورس

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

انعقاد قرارداد دوجانبه مشترکین صنعتی و الزامات تامین انرژی از طریق بورس و مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین برق کلیه مشترکین صنعتی با قدرت بالای (5) مگاوات که موظفند…

مقررات نرخ ترانزیت برق
اطلاعیه ها

مقررات نرخ ترانزیت برق در بازار بورس انرژی

۱۳۹۹-۰۹-۲۸

این اطلاعیه در خصوص مقررات تعیین نرخ ترانزیت مصرف کنندگان در بازار بورس انرژی می باشد که توسط بورس انرژی ایران، اعلام گردیده است. دانلود اطلاعیه میتوانید در ساعات اداری؛…

خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

خرید گواهی ظرفیت ،شیوه نامه فنی و اجرایی صدور و انتشار

۱۳۹۹-۰۹-۲۴

خرید گواهی ظرفیت ،شیوه نامه فنی و اجرایی صدور و انتشار که در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل های نحوه ی تدارک خرید گواهی ظرفیت و فروش آن می باشد که…

شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات
اطلاعیه ها

شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۲۳

این مصوبه در خصوص شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه می باشد که توسط وزارت نیرو ابلاغ گردیده است. دانلود مصوبه شرکت…

متقاضیان بورس انرژی
اطلاعیه ها

متقاضیان بورس انرژی و شرایط اعمالی برای آنها و قراردادهای دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۱۵

در این مصوبه که با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده است، شرایط اعمالی برای متقاضیان بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه…