گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

گواهی ظرفیت و دستورالعمل اجرایی و نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این دستور العمل اجرایی در خصوص نحوه ی انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت می باشد ،که توسط معاون برق و انرژی وزارت نیرو منتشر و ابلاغ گردیده…

خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

خرید گواهی ظرفیت ،شیوه نامه فنی و اجرایی صدور و انتشار

۱۳۹۹-۰۹-۲۴

خرید گواهی ظرفیت ،شیوه نامه فنی و اجرایی صدور و انتشار که در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل های نحوه ی تدارک خرید گواهی ظرفیت و فروش آن می باشد که…