تعرفه برق وشرایط عمومی آنها
اطلاعیه ها

تعرفه برق وشرایط عمومی آنها

۱۳۹۹-۰۹-۳۰

در این مصوبه، تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق ، تعیین گردیده است. دانلود مصوبه…