ضوابط فروش برق
اطلاعیه ها

ضوابط فروش برق و انشعاب و اعمال بخشودگی در سال ۹۹

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این مصوبه در خصوص ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی های مربوطه در سال 1399  می باشد که جهت ابلاغ به شرکت های برق منطقه ای و…