ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق
اطلاعیه ها

ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق

۱۳۹۹-۰۹-۱۷

ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و همچنین اعمال بخشودگی های مربوطه درسال 1395 که توسط وزارت نیرو به شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق…