تامین برق از طریق دوجانبه یا بورس
اطلاعیه ها

ابلاغ اقدامات لازم در خصوص تامین برق از طریق دوجانبه یا بورس

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این ابلاغیه در خصوص اقدامات اجرایی برای الزام تامین برق مشترکین صنعتی بالای (5) مگاوات می باشد که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده بود. دانلود مصوبه میتوانید در ساعات اداری؛…

محاسبه صورتحساب برق
اطلاعیه ها

محاسبه صورتحساب برق مشترکین دارای قرارداد دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۲۶

این اطلاعیه،  در خصوص نحوه و توالی محاسبه ی صورت حسابهای برق و همچنین محاسبه قبض دارای قرارداد دوجانبه میباشد که توسط شرکت توانیر به کلیه شرکت های برق منطقه…

تیپ الحاقیه قرارداد دوجانبه
اطلاعیه ها

تیپ الحاقیه قرارداد دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۲۵

تیپ الحاقیه قرارداد دوجانبه که توسط شرکت توانیر به تمام شرکت های برق منطقه ای ابلاغ گردیده است مشاهده میشود. دانلود تیپ الحاقیه میتوانید در ساعات اداری؛ سوالات و درخواست…

شرایط اعمال قرارداد دوجانبه
اطلاعیه ها

شرایط اعمال قرارداد دوجانبه در قبوض مشترکین صنعتی

۱۳۹۹-۰۹-۲۵

این مصوبه در خصوص شرایط اعمال قرارداد دوجانبه در قبوض مشترکین صنعتی می باشد که توسط وزارت نیرو، در پاسخ به نامه شرکت مشاور تدبیر انرژی کامل، ابلاغ شده است.…

شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات
اطلاعیه ها

شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۲۳

این مصوبه در خصوص شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه می باشد که توسط وزارت نیرو ابلاغ گردیده است. دانلود مصوبه شرکت…

متقاضیان بورس انرژی
اطلاعیه ها

متقاضیان بورس انرژی و شرایط اعمالی برای آنها و قراردادهای دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۱۵

در این مصوبه که با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده است، شرایط اعمالی برای متقاضیان بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه…

شرایط تامین برق از طریق انعقاد قرارداد با تولید کنندگان غیر دولتی
اطلاعیه ها

شرایط تامین برق از طریق انعقاد قرارداد با تولید کنندگان غیر دولتی

۱۳۹۴-۰۸-۰۱

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه عرضه کننده می تواند تمام یا بخشی از برق دراختیار خود را بر اساس قرارداد معین، به مصرف کننده بفروشد. مدیریت شبکه موظف است با دریافت هزینه…