لزوم خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

لزوم خرید گواهی ظرفیت

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این مصوبه، در خصوص لزوم خرید اوراق گواهی ظرفیت جهت اتصال به شبکه برای متقاضیان بیشتر از 5 مگاوات می باشد که توسط شرکت توانیر ، به شرکت های برق…