لزوم خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

لزوم خرید گواهی ظرفیت

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این مصوبه، در خصوص لزوم خرید اوراق گواهی ظرفیت جهت اتصال به شبکه برای متقاضیان بیشتر از 5 مگاوات می باشد که توسط شرکت توانیر ، به شرکت های برق…

شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات
اطلاعیه ها

شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۲۳

این مصوبه در خصوص شرایط تامین برق مصرف کنندگان بالای ۵ مگاوات از بورس انرژی و قرارداد دوجانبه می باشد که توسط وزارت نیرو ابلاغ گردیده است. دانلود مصوبه شرکت…

دستورالعمل گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

دستورالعمل گواهی ظرفیت و نحوه خرید و فروش

۱۳۹۹-۰۹-۲۳

دستورالعمل گواهی ظرفیت و نحوه خرید و فروش در خصوص تامین برق مشترکین بالای 5 مگاوات و همچنین نحوه ی تدارک و خرید و فروش اوراق گواهی ظرفیت می باشد…

ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق
اطلاعیه ها

ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق

۱۳۹۹-۰۹-۱۷

ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و همچنین اعمال بخشودگی های مربوطه درسال 1395 که توسط وزارت نیرو به شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق…

شرایط تامین برق از طریق انعقاد قرارداد با تولید کنندگان غیر دولتی
اطلاعیه ها

شرایط تامین برق از طریق انعقاد قرارداد با تولید کنندگان غیر دولتی

۱۳۹۴-۰۸-۰۱

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه عرضه کننده می تواند تمام یا بخشی از برق دراختیار خود را بر اساس قرارداد معین، به مصرف کننده بفروشد. مدیریت شبکه موظف است با دریافت هزینه…