شرایط اعمال قرارداد دوجانبه
اطلاعیه ها

شرایط اعمال قرارداد دوجانبه در قبوض مشترکین صنعتی

۱۳۹۹-۰۹-۲۵

این مصوبه در خصوص شرایط اعمال قرارداد دوجانبه در قبوض مشترکین صنعتی می باشد که توسط وزارت نیرو، در پاسخ به نامه شرکت مشاور تدبیر انرژی کامل، ابلاغ شده است.…