گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

گواهی ظرفیت و دستورالعمل اجرایی و نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این دستور العمل اجرایی در خصوص نحوه ی انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت می باشد ،که توسط معاون برق و انرژی وزارت نیرو منتشر و ابلاغ گردیده…

لزوم خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

لزوم خرید گواهی ظرفیت

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این مصوبه، در خصوص لزوم خرید اوراق گواهی ظرفیت جهت اتصال به شبکه برای متقاضیان بیشتر از 5 مگاوات می باشد که توسط شرکت توانیر ، به شرکت های برق…

خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

خرید گواهی ظرفیت ،شیوه نامه فنی و اجرایی صدور و انتشار

۱۳۹۹-۰۹-۲۴

خرید گواهی ظرفیت ،شیوه نامه فنی و اجرایی صدور و انتشار که در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل های نحوه ی تدارک خرید گواهی ظرفیت و فروش آن می باشد که…

دستورالعمل گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

دستورالعمل گواهی ظرفیت و نحوه خرید و فروش

۱۳۹۹-۰۹-۲۳

دستورالعمل گواهی ظرفیت و نحوه خرید و فروش در خصوص تامین برق مشترکین بالای 5 مگاوات و همچنین نحوه ی تدارک و خرید و فروش اوراق گواهی ظرفیت می باشد…