برق سبز-شرکت تاک
شرکت تدبیر انرژی کامل

برق سبز

مشاور صنایع و مجری طرح های تامین برق سبز

مطابق ماده ۱۶ قانون جهش دانش بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۹۴۳۹۵/ت۶۰۰۲۷ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیش از ۱ مگاوات می‌بایست درصدی از انرژی برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تأمین کنند. این درصد در سال اول حداقل برابر ۱ درصد و در پایان سال پنجم متناسبا حداقل به ۵ درصد می‌رسد.
در صورت کسری تولید برق توسط نیروگاه تجدیدپذیر نسبت به درصد انرژی مشمول و یا عدم احداث نیروگاه تجدیدپذیر، توانیر موظف است درصد انرژی مشمول را با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی لحاظ نماید.
واحدهای صنعتی می‌توانند تمام یا بخشی از برق مصرفی مشمول خود را از برق تجدیدپذیر ارائه‌شده در بورس انرژی (تابلو سبز) خریداری کنند. همچنین تأمین تمام یا بخشی از برق مصرفی مشمول از طریق قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان غیردولتی تجدیدپذیر مجاز است.
راه‌حل‌های ممکن جهت تأمین برق سبز:

برق سبز

خدمات شرکت تدبیرانرژی کامل، مشاور برق و انرژی صنایع، در حوزه‌ی تأمین برق سبز به شرح ذیل است:

  • مشاوره‌ی خرید برق تجدیدپذیر از طریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی
  • تعیین ظرفیت و زمان بهینه خرید برق سبز از بستر بورس
  • تعیین ماهانه استراتژی برتر تأمین برق سبز
  • مدیریت طرح احداث نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی/بادی/بازیافت حرارت
  • مجری طرح های نیروگاه تجدید پذیر (عضو معتمد پیمانکاران ذی صلاح شرکت توزیع نیروی برق تهران)
  • تهیه‌ی گزارش فنی، مالی و اقتصادی روش‌های بهینه‌ی فروش برق سبز در ایام مختلف سال
  • انجام مطالعات فنی-اقتصادی احداث نیروگاه تجدیدپذیر به روش BOT و غیره

لیست پروژه ها