شرکت تدبیر انرژی کامل

مشاور ایجاد و توسعه ظرفیت اتصال به شبکه و اوراق گواهی ظرفیت

براساس مصوبه شماره ۵۰۹۹۹ت/۱۴۵۹۳۷ه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ هیئت وزیران و بخشنامه شماره ۹۵/۱۵۶۸۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ وزیر نیرو، شرکت برق منطقه‌ای هیچگونه تعهدی در قبال تأمین انرژی برق مورد نیاز متقاضي ندارد و متقاضي موظف است انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق یکي از روش‌های زیر تأمین نماید:

  • احداث نیروگاه
  •   انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌های جدید‌الاحداث
  •   خرید بسته‌های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی

همواره در بحث احداث کارخانه‌ها و صنایع، موضوع اصلی و اساسی تأمین برق می‌باشد. بر اساس مصوبه‌های وزارت نیرو تمامی صنایع جدید‌الاحداث و یا متقاضی توسعه‌ی ملزم به خرید دیماند هستند. این موضوع نیازمند بررسی وضعیت خطوط و پست‌های فشارقوی منطقه و تعیین نقطه‌ی اتصال به شبکه می‌باشد که بررسی و مطالعه‌ی این موارد در پایداری، هزینه‌ی احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری تأثیر مستقیم دارد. در این راستا شرکت تدبیر انرژی کامل با بهره‌گیری از متخصصین مجرب و باتجربه و با اشراف بر شبکه‌های بالادستی خطوط و پست‌های کشور، اقدام به جانمایی و مطالعات مربوط در این حوزه می‌نماید.

لیست پروژه ها