-خام.jpg
شرکت تدبیر انرژی کامل

قراردادهای دوجانبه برق و بورس انرژی

مشاور صنایع بزرگ در حوزه عقد قرارداد دو جانبه برق و بورس انرژی در خصوص تامین انرژی

مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مطابق بند «ط» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه‌ی برق مصرفی صنایع که از توانیر تأمین می‌شود مطابق نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق وزارت نیرو از نیروگاه‌ها (ECA) محاسبه می‌شود. این نرخ در هر ماه با شاخصه‌های تورم و نرخ ارز تعدیل می‌شود. نتیجه‌ی این امر افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ برق صنایع در ۳ سال گذشته است.

تعرفه برق

چنانچه مشترک اقدامی در جهت تأمين برق از بستر بازار برق صورت ندهد در اولويت برنامه‌ی مديريت بار قرار خواهد گرفت. ضمناً در صورت امکان به شرکت برق منطقه‌ای و توزيع نيروی برق اجازه داده می‌شود برق مصرفی را به نيابت از طرف مشترک تأمين و بهای انرژی ميان‌باری، اوج بار و کم باری را بر اساس ميزان انرژی تأمين‌شده و بر مبنای حداکثر قيمت برق در هر يک از بازه‌های مذکور در بازار عمده‌فروشی برق در همان دوره‌ی اعلامی توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران، و با اعمال ضريب ۱.۲ محاسبه و دريافت نمايد.

از مزایای اصلی تأمین مستقیم برق از نیروگاه‌های تولیدکننده‌ی برق می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد:
• خرید برق با نرخ پایین‌تر از تعرفه‌های شرکت برق منطقه‌ای
• نحوه پرداخت به صورت توافقی با نیروگاه
• تنوع شیوه‌های خرید و عدم وابستگی به شرکت‌های برق منطقه‌ای
• قرارگرفتن در آخرین اولویت خاموشی منطقه
• نرخ ثابت برق خریداری شده در بازه کم‌باری، میان‌باری و اوج بار

نرخ برق صنایع

در این روش صاحبان صنایع می‌بایست به میزان برق خریداری‌شده، شرایط قرارداد خرید برق، نوع شرایط تعدیل قیمت و سایر موارد قراردادی، دقت کافی را با توجه به جدید بودن آن بعمل آورند.

خدمات شرکت تدبیرانرژی کامل، مشاور برق و انرژی صنایع، در حوزه‌ی تخصصی بازار برق به شرح ذیل است:
– انجام مطالعات فنی اقتصادی اولیه و تعیین مقدار بهینه خرید انرژی با تابع هدف حداقل‌سازی هزینه‌ها‌ی برق مصرفی
– همکاری در انتخاب نیروگاه مناسب و عقد قرارداد با آن
– همکاری در عقد الحاقیه قرارداد با شرکت برق منطقه‌ای برای شرایط جدید
– برآورد ماهانه بار مورد نیاز جهت خرید برق از بورس انرژی
– هماهنگی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده برق در معاملات ماهانه بورس
– بررسی صرفه‌جویی در هزینه‌های برق، تهیه گزارش‌های مربوط و صحت‌سنجی قبوض برق منطقه‌ای
– محاسبه ظرفیت مورد نیاز جهت تعلیق قرارداد دوجانبه در هنگام محدودیت مصرف برق و یا تعمیرات کارخانه

لیست پروژه ها