خرید برق سبز-شرکت تاک
شرکت تدبیر انرژی کامل

برق سبز

براساس تصویب نامه‌ی هیئت وزیران به شماره‌ی ۹۴۳۹۵/ت ۶۰۰۲۷ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیش از ۱ مگاوات، می‌بایست درصدی از مصرف انرژی برق واحد صنعتی خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تأمین کنند، این درصد در سال اول حداقل برابر ۱ درصد و در پایان سال پنجم، متناسباً، حداقل به ۵ درصد می‌رسد. همچنین مطابق با ماده‌ی ۴ مصوبه‌ی مذکور، در صورت کسری تولید برق توسط نیروگاه تجدیدپذیر نسبت به درصد انرژی مشمول و یا عدم احداث نیروگاه تجدیدپذیر، توانیر موظف است درصد انرژی مشمول را با تعرفه‌ی تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی لحاظ نماید. ذیل این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت تدبیر انرژی کامل اقدام به خرید انرژی برق تجدیدپذیر برای شرکت‌های طرف قرارداد از بستر تابلو سبز بورس انرژی کرده‌است. همچنین در صورت نیاز اقدام به تهیه و تدوین طرح مطالعات فنی و اقتصادی امکان‌سنجی احداث نیروگاه تجدیدپذیر طی روش‌های مختلف منفصل و یا متصل به شبکه کرده‌است که لیست آنها به شرح ذیل است.

پروژه‌های تأمین برق سبز ذیل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان