قرارداد دوجانبه و بورس انرژی-تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی

شرکت تدبیر انرژی کامل در راستای بهره مندی صنایع از قراردادهای دوجانبه و منافع آن، از سال ۱۳۹۷ اقدام به مشاوره و عقد قرارداد خرید انرژی از نیروگاه‌های بخش خصوصی برای صنایع بزرگ در حوزه سیمان، فولاد، نساجی, معادن و سایر صنایع پر مصرف نموده است و به عنوان اولین شرکت مشاور در حوزه عقد قرارداد خرید برق در حوزه صنعت سیمان شناخته می‌شود. همچنین شرکت تدبیر انرژی کامل به عنوان اولین شرکت مشاور در حوزه خرید ترکیبی انرژی از بورس انرژی فعالیت می‌کند. تا کنون این شرکت با بهره گیری از دانش تخصصی و ارائه راهکارهای بهینه به صنایع موفق شده است تا بیش از ۱۲۰۰ مگاوات قرارداد خرید انرژی برق با استفاده از قراردادهای دوجانبه برای صنایع مختلف منعقد نماید.