برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

خدمات مدیریت طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس