تدبیر انرژی کامل-مشاور انرژی صنایع بالای 1 مگاوات
شرکت تدبیر انرژی کامل

ارائه‌ی خدمات مشاوره انرژی شرکت مه باد میلان

اطلاعات فنی پروژه

برق منطقه ای

اصفهان

میانگین صرفه‌جویی در هزینه برق طی مدت همکاری

۸ میلیارد ریال

درصد انرژی تأمین‌شده از طریق قرارداد دوجانبه

۹۵ درصد

سال قرارداد

۱۴۰۲