تعرفه برق وشرایط عمومی آنها
اطلاعیه ها

تعرفه برق وشرایط عمومی آنها

۱۳۹۹-۰۹-۳۰

در این مصوبه، تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق ، تعیین گردیده است. دانلود مصوبه…

اطلاعیه ها

ابلاغ اقدامات لازم در خصوص تامین برق از طریق دوجانبه یا بورس

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این ابلاغیه در خصوص اقدامات اجرایی برای الزام تامین برق مشترکین صنعتی بالای (5) مگاوات می باشد که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده بود. دانلود مصوبه میتوانید در ساعات اداری؛…

انعقاد قرارداد دوجانبه
اطلاعیه ها

انعقاد قرارداد دوجانبه مشترکین صنعتی و الزامات تامین انرژی از طریق بورس

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

انعقاد قرارداد دوجانبه مشترکین صنعتی و الزامات تامین انرژی از طریق بورس و مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین برق کلیه مشترکین صنعتی با قدرت بالای (5) مگاوات که موظفند…

گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

گواهی ظرفیت و دستورالعمل اجرایی و نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این دستور العمل اجرایی در خصوص نحوه ی انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت می باشد ،که توسط معاون برق و انرژی وزارت نیرو منتشر و ابلاغ گردیده…

ضوابط فروش برق
اطلاعیه ها

ضوابط فروش برق و انشعاب و اعمال بخشودگی در سال ۹۹

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این مصوبه در خصوص ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی های مربوطه در سال 1399  می باشد که جهت ابلاغ به شرکت های برق منطقه ای و…

لزوم خرید گواهی ظرفیت
اطلاعیه ها

لزوم خرید گواهی ظرفیت

۱۳۹۹-۰۹-۲۹

این مصوبه، در خصوص لزوم خرید اوراق گواهی ظرفیت جهت اتصال به شبکه برای متقاضیان بیشتر از 5 مگاوات می باشد که توسط شرکت توانیر ، به شرکت های برق…

ترانزیت برق مصارف صنعتی
اطلاعیه ها

ترانزیت برق مصارف صنعتی بالای ۵ مگاوات

۱۳۹۹-۰۹-۲۸

این مصوبه در خصوص ترانزیت انرژی برق برای مصارف صنعتی با قدرت بیش از پنج مگاوات می باشد که توسط شرکت توانیر به کلیه شرکت های برق منطقه ای و…

مقررات نرخ ترانزیت برق
اطلاعیه ها

مقررات نرخ ترانزیت برق در بازار بورس انرژی

۱۳۹۹-۰۹-۲۸

این اطلاعیه در خصوص مقررات تعیین نرخ ترانزیت مصرف کنندگان در بازار بورس انرژی می باشد که توسط بورس انرژی ایران، اعلام گردیده است. دانلود اطلاعیه میتوانید در ساعات اداری؛…

نرخ ترانزیت برق
اطلاعیه ها

نرخ ترانزیت برق، ضوابط و قوانین

۱۳۹۹-۰۹-۲۶

 این مصوبه در خصوص مقررات و نرخ ترانزیت برق در سال 1399 در شبکه ی برق کشور می باشد که توسط وزارت نیرو، جهت اجرا ابلاغ گردیده است. دانلود مصوبه…

محاسبه صورتحساب برق
اطلاعیه ها

محاسبه صورتحساب برق مشترکین دارای قرارداد دوجانبه

۱۳۹۹-۰۹-۲۶

این اطلاعیه،  در خصوص نحوه و توالی محاسبه ی صورت حسابهای برق و همچنین محاسبه قبض دارای قرارداد دوجانبه میباشد که توسط شرکت توانیر به کلیه شرکت های برق منطقه…