تدبیر انرژی کامل-مشاور انرژی صنایع بالای 1 مگاوات
شرکت تدبیر انرژی کامل

ارائه‌ی خدمات مشاوره انرژی شرکت ریسندگی مهابادریس

اطلاعات فنی پروژه

برق منطقه ای

اردستان

میانگین صرفه‌جویی در هزینه برق طی مدت همکاری

۲.۵ میلیارد ریال

درصد انرژی تأمین‌شده از طریق قرارداد دوجانبه

۹۵ درصد

سال قرارداد

۱۴۰۲