تدبیر انرژی کامل مشاور انرژی صنایع بالای ۱ مگاوات
شرکت تدبیر انرژی کامل

مشاور انرژی صنایع بالای ۱ مگاوات

تهیه‌ی انرژی صنایع بالای ۱ مگاوات از تابلوی اول و دوم بورس انرژی

شرکت تدبیر انرژی کامل به عنوان مشاور برق و انرژی صنایع بزرگ کشور در حوزه‌ی فولاد، فروآلیاژ، سیمان، صنایع معدنی و غیره با همکاری تنگاتنگ با صنایع به ظرفیت بیش از ۱۳۰۰مگاوات، همواره کوشیده‌است تا راهکارهای به‌روز و کارآمدی را جهت تأمین برق پایدار و بصرفه به مشترکین ارائه‌دهد. با اجرایی شدن مصوبه‌ی وزارت نیرو به شماره‌ی ۱۴۰۲/۱۹۷۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰، کلیه‌ی مشترکین با قدرت بیش از یک مگاوات، موظفند از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۲ انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از تابلوی اول و دوم بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه تأمین کنند، در صورت عدم تأمین انرژی الکتریکی از روش‌های مذکور، به شرکت برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق اجازه داده‌می‌شود برق مصرفی را به نیابت از مشترک تأمین و با اعمال ضریب ۱.۲ در قبوض برق محاسبه و دریافت‌نمایند. لذا شرکت تدبیر انرژی کامل علاوه بر ارائه‌ی خدمات مشاوره به صنایع بزرگ و انرژی برق کشور، اقدام به ارائه‌ی کلیه خدمات مشاوره‌س انرژی در حوزه‌های تأمین بهینه‌ی انرژی برق مصرفی از بازار برق و تأمین بهینه‌ی انرژی برق تجدیدپذیر ذیل ماده‌ی (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع و واحدهای صنعتی کوچک کرده‌است.

لیست پروژه ها